Wetgeving 2010

Vanaf 27 mei 2010 is de Europese norm -EN 14255-1 (KB22042010) in werking getreden. De nieuwe regelgeving is gebaseerd op ervaringsgegevens die experten uit de hele wereld hebben samengebracht. De Europese Gemeenschap heeft de aanbevelingen van de ICNIRP overgenomen en in een richtlijn gegoten: richtlijn 2006/25 EEG. Deze norm beschrijft de meting en beoordeling van blootstelling van personen aan kunstmatige optische stralingsbronnen zoals UV lampen. Meer specifiek gaat het over ultraviolette straling van kunstmatige bronnen op de werkplek. De nieuwe wetgeving legt vast hoe u het risico moet bepalen dat mensen lopen die met UV-bronnen moeten werken. Meteen liggen ook de grenswaarden voor blootstelling vast.

Sadechaf UV-Meetdienst

Ingenieurs van Sadechaf kunnen voor u een UV-risico beoordeling uitvoeren volgens de methode van de nieuwe norm, de EN14255. Na een analyse van de arbeidssituatie, gaat onze deskundige ter plaatse meten met geavanceerde apparatuur. Daarna kan worden vastgesteld of de werkomgeving voldoet aan de vastgelegde voorwaarden.
De uitkomsten van dit onderzoek worden vastgelegd in een officieel rapport met daarin opgesomd de resultaten van het onderzoek en de aanbevolen veiligheidsmaatregelen. Zo weet u precies wat u moet doen om conform te zijn met de nieuwe regelgeving.UV-Audit

U kunt ons contacteren als u interesse heeft in de uitvoering van een UV-Audit gericht op optische veiligheidsaspecten. Wij bekijken dan samen met u welke lampen en machines u in huis heeft. Op basis van deze informatie maken we een passende prijsofferte op.

Voor meer informatie kan u terecht bij:
service@sadechaf.eu