Industrie

Bij een industriële toepassing van UV analyseren wij samen met u het proces en gaan wij op zoek naar de best passende UV bron. Dat kunnen zowel UV LED bronnen zijn als middendruk lampen. Elke mogelijke UV-bron komt in aanmerking.

Bij dit werk zijn wij project georiƫnteerd. We zijn pas tevreden als de UV bron doet waarvoor hij gekozen is en als hij vlekkeloos en veilig werkt.

Sinds mei 2010 moeten alle technische toepassingen van UV beoordeeld worden op het restrisico voor de operator. Ook dat hoort bij ons leveraandeel.

Voorbeelden van projecten in het verleden:Voor meer informatie kan u terecht op: Cor.straatman@sadechaf.eu