Geurreductie met UV: hoe werkt het?

In de atmosfeer wordt VOC-verontreiniging met behulp van natuurlijke UV-straling gereduceerd. De door UV-straling geproduceerde radicalen zoals hydroxil of OH dragen dit proces.


Met behulp van de juiste UV-lampen is het mogelijk om deze radicalen kunstmatig te produceren. De UV-fotonen breken lange ketens zoals vetten en polymeren.Ook luchtzuurstof reageert met UV-fotonen en genereert ozon en enkelvoudige zuurstofatomen, die op hun beurt reageren met de substanties in de lucht.Voor meer informatie kan u terecht bij: Cor.straatman@sadechaf.eu